یک شرکت آلمانی اسپانسر تراکتور سازی می شود

بلبرینگ سجاد که تنها نماینده انحصاری بلبرینگ داس لاجر آلمان در ایران می باشد شایعه ای که اخیرا در شبکه های اجتماعی با عنوان «یک شرکت آلمانی اسپانسر تراکتور سازی می شود» را رد کرد.

بلبرينگ چيست؟

بلبرينگ چيست؟

بلبرينگ ها گونه‌اي از ياتاقانها هستند که کاربرد وسيعي در ابزارهاي مختلف مانند ديسک‌هاي سخت رايانه و اسکيت‌ها دارند. بلبرينگ‌ ها مي‌توانند هم بارهاي شعاعي و هم بارهاي محوري را تحمل کنند و معمولاً در جاهايي به کار مي‌روند که بار به‌ نسبت کوچک باشد. در يک بلبرينگ بار از لايه خارجي به گوي ها اعمال مي‌شود و از آنجا فشار به لايه  داخلي منتقل مي‌گردد. با توجه به كروي بودن گوي‌ها، نقطه  تماسشان با لايه‌هاي دروني و بيروني بسيار کوچک خواهد بود، در نتيجه مي‌توانند بسيار نرم حرکت کنند؛ از سوي ديگر با توجه به کوچک بودن محل تماس، اگر فشار بيش از حدي به گوي‌ها وارد شود مي‌تواند موجب تغييرشکل يا خردشدن آن‌ها گردد، در اينگونه موارد مي‌توان از ياتاقان‌هاي غلطکي يا ياتاقان‌هاي غلطکي مخروطي‌شکل استفاده کرد. گونه خاصي از بلبرينگ‌ها، بلبرينگ‌هاي محوري نام دارند که براي سرعت‌هاي پايين در نظر گرفته شده‌اند و نمي‌توانند بارهاي محوري شديد را تحمل کنند و از نمونه‌هاي کاربرد  آن‌ها مي‌توان به کاربردشان در ميزهاي گردان اشاره کرد.

کلمه ي بلبرينگ از دو بخش ball به معناي گوي و bearing به معناي تحمل‌کردن تشکيل شده‌است. اساس کار بلبرينگ‌ها بر اين است که مانع کشيده‌شدن سطوح روي يکديگر مي‌شوند و سطح تماس را نيز کاهش مي‌دهند، در نتيجه اصطكاك بين سطوح به شدت کاهش مي‌يابد.

بلبرینگ سجاد نماینده انحصاری بلبرینگ داس لاجر آلمان در ایران عرضه کننده انواع بلبرینگ رولبرینگ و … می باشد