آدرس

تبریز / خیابان ۲۲ بهمن  /  روبروی بـــازار ابــزار میـــــلاد /  پلاک ۸۸۷  /  تلفــن: ۳۲۸۴۳۳۲۳ (۰۴۱)  /  فاکس: ۳۲۸۴۳۳۲۵ (۰۴۱)

6 + 2 = ?