یک شرکت آلمانی اسپانسر تراکتور سازی می شود

بلبرینگ سجاد که تنها نماینده انحصاری بلبرینگ داس لاجر آلمان در ایران می باشد شایعه ای که اخیرا در شبکه های اجتماعی با عنوان «یک شرکت آلمانی اسپانسر تراکتور سازی می شود» را رد کرد.