بازرگانی سجاد، نماینده انحصاری محصولات داس لاجر آلمان